Girls und Panzer: ภารกิจการรบ

ท่านผู้บัญชาการ,

รับไปเลยรถถังใหม่ เพื่อใช้งานในช่วงวันหยุดข้างหน้านี้ ! ง่ายๆแค่ทำภารกิจการรบ ที่มีขึ้นตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน ถึง13 ธันวาคม เพื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี้ และท่านจะได่รับรางวัลที่คู่ควรในการขับอย่างรถถังของ Anglerfish Team -  Panzer IV Anko Special!

ไปดูภารกิจด้านล่างกัน:

Mobilize!


Girls und Panzer: ภารกิจการรบ

 กิจกรรมเริ่ม: 21 พฤศจิกายน 2558 (เสาร์) @ 07:00 เวลาไทย (00:00 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2558 (อาทิตย์) @ 07:00 เวลาไทย (00:00 UTC)

เงื่อนไข:

  • ชนะ 50 การรบ

รางวัล:

  • Panzer IV Anko Special
  • 100% ลูกเรือ
  • ช่องโรงรถ

 

ปิด