Rise of Continents: แพ็คเกจ

ท่านผู้บัญชาการ,

เพื่อย้ำเตือนทุกท่านรอบโลกที่ทำงานอย่างหนัก ในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเราอย่าง Rise of Continents, ร้านค้าของเราเตรียมแพ็คเกจพิเศษไว้พร้อมแล้ว เพื่อนำเสนอรถถังที่เข้าร่วมในแต่ละพื้นที่ แต่ละแพ็คเกจ รวมรวมช่องส่วนตัว และทองไว้เพียบ!

Mobilize!


 

Rise of Continents: แพ็คเกจ

กิจกรรมเริ่ม: 26 ตุลาคม 2558 (จันทร์) @ 16:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 2 พฤศจิกายน 2558 (จันทร์) @ 15:00 เวลาไทย (09:00 UTC)

RoC - Ultimate Collectors Bundle

แพ็คเกจบรรจุ:

 T-34 Independence
 SnowStorm Jagdtiger 8.8
T-34-85 Victory
 Shinobi
 4 ช่องโรงรถ
16,000

ราคา: 99.99 USD

 

RoC - Heroic Champions

แพ็คเกจบรรจุ:

 

 T-34 Independence
 Shinobi
 2 ช่องโรงรถ
10,000

ราคา: 59.99 USD

 

RoC - Legendary Warriors

แพ็คเกจบรรจุ:

 SnowStorm Jagdtiger 8.8
 T-34-85 Victory
 2 ช่องโรงรถ
9,000

ราคา: 59.99 USD

ปิด