โปรโมชั่น: 50% ลดราคาลายพราง

ผู้บัญชาการ,

การปกปิดตัวเอง เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ช่วยทำให้รถถังของท่าน ยากในการถูกพบ และโดนทำลายก่อนเวลาอันควร ลายพรางอย่าง Digital Forest หรือ Thunderbolt คือสิ่งที่พิเศษสำหรับแต่ละพื้นที่

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 3 สิงหาคม 2559 (พุธ) @ 12:50 เวลาไทย (05:50 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2559 (พุธ) @ 12:50 เวลาไทย (05:50 UTC)

ลดราคา 50% ไปกับลายพรางต่อไปนี้:

Digital Forest
Thunderbolt

โน๊ต: ส่วนลดจะใช้งานได้เฉพาะในการปลดล็อคลายพรางเท่านั้น การเติมการใช้งานลายพรางที่กล่าวนี้ จะอาศัยเงินในเกม ในราคาปรกติ

ปิด