กิจกรรม: พลรถถังมากประสบการณ์

ผู้บัญชาการ,

รู้ว่าจะต้องทำสิ่งใด คือการใช้ประสบการณ์ที่มีในการรบ มาสร้างลมหายใจที่แข็งแรง รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง สำหรับลูกเรือท่าน ท่านสามารถใช้งานพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการมอบการฝึกที่ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์อย่างมหาศาลในการรบ ซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคต

อีกทางในการเสริมพลังกับรถถังท่าน นั้นคือการใช้ยุทโธปกรณ์ รับส่วนลดนี้ไป แล้วใช้ให้คุ้ม!

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 23 กันยายน 2559 (ศุกร์) @ 12:50 เวลาไทย (05:50 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 26 กันยายน 2559 (จันทร์) @ 12:50 เวลาไทย (05:50 UTC)

 เพิ่มค่า EXP ลูกเรือ
 ส่วนลด 20% ไปกับยุทโธปกรณ์แบบเครดิต
ปิด