[กิจกรรม] Finest Warriors

ผู้บัญชาการ,

ทำงานของท่านต่อไป เพราะยิ่งฝึกท่านยิ่งแกร่ง เมื่อทักษะของท่านนั้นแหลมคมแล้ว ก็ได้เวลาพิสูจน์ความเป็นนักรบอันดับต้นๆของท่าน ในการนี้ ท่านจะได้รับรางวัล ในการทำความสำเร็จมากมาย จากผลงานที่เยี่ยมยอดของท่านเอง

Mobilize!กิจกรรมเริ่ม: 11 สิงหาคม 2559 (พฤหัส) @ 12:50 เวลาไทย

กิจกรรมสิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2559 (จันทร์) @ 21:00 เวลาไทย

 ลดราคา 30% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

รถถังกลางทุกคันของญี่ปุ่น & อเมริกาเทียร์ VI-VII

 ลดราคา 15% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

รถถังกลางทุกคันของญี่ปุ่น & อเมริกาเทียร์ VIII 

 ลดราคา 10% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

รถถังกลางทุกคันของญี่ปุ่น & อเมริกาเทียร์ IX-X

 ลดราคา 15% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

T26E4 SuperPershing

เป้าหมาย 1

เงื่อนไข:

 • ทำซ้ำได้
 • ชนะการรบสุ่ม หรือโหมด Supremacy
 • ต้องใช้งานรถถังเทียร์ IV-X
 • ทำดาเมจอย่างน้อย 200 หน่วยต่อการรบ

รางวัล:

 • EXP ลูกเรือ x2

เป้าหมาย 2

Conditions:

 • 5 ครั้งต่อวัน
 • ชนะการรบสุ่ม หรือโหมด Supremacy
 • ต้องใช้งานรถถังกลางญี่ปุ่นเทียร์ IV-X
 • ดาเมจ 2 รถถังศัตรูเป็นอย่างน้อย

รางวัล:

 • 400 EXP

เป้าหมาย 3

Conditions:

 • 5 ครั้งต่อวัน
 • ชนะการรบสุ่ม หรือโหมด Supremacy
 • ต้องใช้งานรถถังกลางญี่ปุ่นเทียร์  IV-X
 • ดาเมจ 2 รถถังศัตรูเป็นอย่างน้อย

รางวัล:

 • 400 EXP
ปิด