กิจกรรม: Kick-off

ท่านผู้บัญชาการ,

ระหว่างที่ท่านยุ่งอยู่กับการทำภารกิจให้สำเร็จ ให้ได้ผลมากที่สุด เสบียงกรัง สามารถช่วยท่านได้ ในการมอบส่วนลด 20% ถ้าลูกเรือท่านต้องการการรีเซ็ท จะมีส่วนลด 30% เพื่อช่วยเหลือด้วย

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 10 มิถุนายน 2559 (ศุกร์) @ 12:50 เวลาไทย

กิจกรรมสิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2559 (จันทร์) @ 12:50 เวลาไทย

ส่วนลด 20% ไปกับเสบียงกรัง
ลดราคา 30% ไปกับการรีเซ็ททักษะลูกเรือ
ปิด