Tokyo Game Show 2015: ภารกิจการรบ

ผู้บัญชาการ,

เราหวังว่าท่านจะชอบภารกิจ! งาน TGS ปีนี้มีภารกิจพิเศษ 3 อย่างที่ท่านจะชอบ! แต่ละอย่าง จะมอบของรางวัลงามๆแก่ท่านเมื่อทำสำเร็จ

กดไปที่แถบภารกิจ แล้วลองรับชมกัน มันจะปรากฎแบบสุ่ม ดังนั้น ท่านอาจจะไม่เห็นมันในทันที   ถ้าท่านไม่อยากพลาดมันไปแล้วละก็ ทำภารกิจบ่อยๆ เพื่อให้มันปรากฎในรายการละ!

Mobilize!


 

ภารกิจการรบ: TGS Commanders

กิจกรรมเริ่ม: 17 กันยายน 2558 (พฤหัส) @ 12:50  เวลาไทย (05:50 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 20 กันยายน 2558 (อาทิตย์) @ 12:50 เวลาไทย (05:50 UTC)

เงื่อนไข:

  • ชนะ 10 การรบ และทำลายรถถังอย่างน้อย 1 คันต่อการรบ
  • ใช้งานเฉพาะรถถังเทียร์ IV-X ทุกคัน

รางวัล:

  • 100,000

 

ภารกิจการรบ: TGS Heroes

Conditions:

  • ทำลาย 4 รถถังศัตรูใน 1 การรบ
  • ใช้งานเฉพาะรถถังเทียร์ IV-X ทุกคัน

รางวัล:

  • 1 วัน บัญชีพิเศษ

 

ภารกิจการรบ: TGS Aces

เงื่อนไข:

  • คว้า ตรา I Class หรือ Ace Tanker Mastery
  • ใช้งานเฉพาะรถถังเทียร์ IV-X ทุกคัน

รางวัล:

  • 100

 

ปิด