กิจกรรมประจำสัปดาห์: โบนัสพิเศษ

ท่านผู้บัญชาการ,

ระหว่างสินค้ากำลังถูกเครียร์ออกจากร้านค้าไป เราได้พบถุงทองที่ถูกลืมไว้ คลังกำลังว่างเปล่า และเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเติมเต็ม  ดังนั้นทุกๆสิ่งกำลังไปได้ด้วยดี เพื่อทุกๆอย่างจะได้ดำเนินต่อไป!โบนัสทอง หรือเวลาพรีเมี่ยมจัดไว้เป็นแพ็คให้ท่านเลือกซื้อแล้วที่นี้

Mobilize!


 

16 - 24 เมษายน: กระเป๋าทอง

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2558 (พฤหัส) @ 17:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 24 เมษายน 2558 (ศุกร์) @ 16:00 เวลาไทย (09:00 UTC)

แพ็คเกจบรรจุ:

2,500
+ 700 (โบนัส)

ราคา: 9.99 USD


16 เมษายน - 24 เมษายน: Crate of Gold

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2558 (พฤหัส) @ 17:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 24 เมษายน 2558 (ศุกร์) @ 16:00 เวลาไทย (09:00 UTC)

แพ็คเกจบรรจุ:

5,600
+ 900 (โบนัส)

ราคา: 19.99 USD


 

16 เมษายน - 24 เมษายน: Starter Bundle

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2558 (พฤหัส) @ 17:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 24 เมษายน 2558 (ศุกร์) @ 16:00 เวลาไทย (09:00 UTC)

 

แพ็คเกจบรรจุ:

7 วันบัญชีพรีเมี่ยม
4,200
+3 วันบัญชีพรีเมี่ยม (โบนัส)

ราคา: 16.99 USD

 


 

16 เมษายน - 24 เมษายน: Basic Kit

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2558 (พฤหัส) @ 17:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 24 เมษายน 2558 (ศุกร์) @ 16:00 เวลาไทย (09:00 UTC)

แพ็คเกจบรรจุ:

30 วันบัญชีพรีเมี่ยม
6,000
+7 วันบัญชีพรีเมี่ยม (โบนัส)

ราคา: 23.99 USD

ปิด