กิจกรรมประจำสัปดาห์: การรบแห่ง Prokhorovka

ผู้บัญชาการ,

ข้างไหนของการรบ ที่ท่านจะเข้าร่วมด้วย? โซเวียต หรือ เยอรมัน? ถ้าท่านมีความอยากลำบากในการเลือกข้างระหว่างโซเวียต หรือเยอรมันในเทคโนโลยีการรบ เลือกทั้งสองข้างสิ! การลดราคานี้จะช่วยท่านในเรื่องนี้

ไปตรวจสอบรายละเอียดกัน

Mobilize!


10 - 13 กรกฎาคม: Battle of Prokhorovka

กิจกรรมเริ่ม: 10 กรกฎาคม 2558 (ศุกร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 13กรกฎาคม 2558 (จันทร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

ลดราคา 30% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

รถถังปรกติทุกคันเทียร์ V-VII โซเวียต
รถถังปรกติทุกคันเทียร์  V-VII เยอรมัน

ลดราคา 15% ไปกับรถถังต่อไปนี้:

รถถังปรกติทุกคันเทียร์ VIII โซเวียต
รถถังปรกติทุกคันเทียร์  VIII เยอรมัน

ซื้อ 5 ช่องโรงรถ ในราคา 800 (ปรกติ 1,000)
ซื้อ 10 ช่องโรงรถ ในราคา 1,260 (ปรกติ 1,800)

 

ปิด