กิจกรรมประจำสัปดาห์: The More the Merrier

ท่านผู้บัญชาการ,

ต้องการที่ว่างในโรงรถเพิ่มไหม? ช่องโรงรถพร้อมลดราคาแล้วในสุดสัปดาห์นี้  ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ อย่าลืมสร้างรถถังของท่าน และลูกเรือให้พร้อม  ในการนี้ จะมีส่วนลดในอุปกรณ์ และการฝึกลูกเรือ!

Mobilize!


 

กิจกรรมประจำสัปดาห์: The More the Merrier

กิจกรรมเริ่ม: 24 เมษายน 2558 (ศุกร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 27 เมษายน 2558 (จันทร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

ลดราคา 20% ไปกับการฝึกลูกเรือ 75%
ลดราคา 50% ไปกับการฝึกลูกเรือ 100%
ลดราคา 25% ไปกับราคาอุปกรณ์
ซื้อ 5 ช่องโรงรถในราคา 750 (ปรกติ 1,000)
ซื้อ 10 ช่องโรงรถในราคา 1,260 (ปรกติ 1,800)

 

ปิด