กิจกรรมประจำสัปดาห์: ทัศนคติชัยชนะ

ผู้บัญชาการ,

รับชัยชนะในแต่ละการรบ! ทำลายทุกอย่างให้สิ้น แม้ว่าท่านจะแพ้ติดต่อกันก็ตาม และท่านจะได้รับวันที่ดีไปครอง

Mobilize!


กิจกรรมประจำสัปดาห์: ทัศนคติชัยชนะ

กิจกรรมเริ่ม: 29 พฤษภาคม 2558 (ศุกร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)
กิจกรรมสิ้นสุด: 1 มิถุนายน 2558 (จันทร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

เพิ่ม EXP ลูกเรือ
ลดราคา 30% ไปกับอุปกรณ์
ปิด